Title
Game
Community
Media
SPEAK YOUR MIND

"Does the distance one travels from center make one more free to move?"

"No. Freedom has two parts: potential and resolution; as metaphor has two parts: form and interpretation. Of course, the two are intertwined. Metaphor lines the road to freedom, as symbols and words are the bricks and mortar of meaning. Freedom is being the bricoleur, the mason."

IRC! Visit #marathon on irc.gamesurge.net to chat and gather net games.
Make sure you create a user profile. You can't post without one!

Marathon: Resurrection Forum

User Profile

Bennetter Trading AB

Messages Posted (Marathon: Resurrection Forum): 0

Vi hjälper därför gärna till att välja rätt material för varje ändamål. Vår tekniska stab medverkar gärna till att finna en optimal lösning.Mer än 90 års erfarenhet av friktionsmaterial står till våra kunders förfogande. Våra kunder finns inom alla industriella områden där friktionsmaterial används – från de minsta detaljer till de största. För varje ändamål – broms eller koppling – bör man ha exakt rätt friktionsmaterial med rätt egenskaper. På så sätt undviker man felaktiga påfrestningar och onödigt slitage och får också bättre ekonomi genom färre byten.

http://bennetter.se/

Marathon: Resurrection Forum is maintained by Administrator with WebBBS 5.01.